Kursy wakacyjne '19

Kursy wakacyjne to wyjątkowa okazja do zdobycia bardzo obszernej wiedzy w krótkim czasie. Zazwyczaj są to to cykle zajęć skondensowanych, które umożliwiają zdobycie kompetencji z zakresu szycia, konstrukcji, czy rysunku żurnalowego.  Zajęcia odbywają się codziennie po 8 godzin lekcyjnych lub w weekendy dzięki czemu uczestnicy są w stanie odbyć wymaganą liczbę godzin w danym kursie. Zaletą zajęć latem jest możliwość ukończeniu kilku pełnych kursów w bardzo krótkim czasie, a skondensowany cykl pozwala łatwej skorzystać z tej formy kursu osobom z poza Poznania!